Clairvoyance- Karsynthet- Reading

Embramanuell har vært seende fra han var 3-4 år. Hans far var i fra Bø i Vesterålen og var seende hele livet. Hans far het Martin Julius og var seende. Martin Julius mor var også seende, hun kom ifra Vik i Sognebukt

Og min mor var clairaudient, hennes far var en kjent klarsynt mann i fra Mo i Rana. Og i de fleste av sine reinkarnasjoner har Embramanuell vært seende.

Embramanell ser fortid - nåtid - framtid.

I dag bruker han bordkort , Golden Tarot, alve- , kvan- yin kort, avalon kort og Veiviserkort som  hjelpemiddel.Smiler

Man kan stille spørsmål på nett, bare klikk på pris/ Kontakt og e post adr. SmilerEller Embramanuell kan se over et tema.Smiler

Han tar kr 70 for hvert spørsmål, som gireres forskuddsvis.SmilerSmiler

 

Foto: B. K. Østmo