PRIS:

  

For 14 dagers FjernHealing ---- kr 500 , ( 7 X 40 min)              

FjernHealing                     60 min  --- kr 400

Reading------------------45 - 60 min-----kr 500

Engle healing, på fjern  X 2              kr 400 meget sterkt

Engle healing, kontakt                     kr 600  -"-        -"-

 

Spør etter tilbud !!!!

Kjøp en kopp grønn te, som Bjørn går å drikker på en av Mosjøens kafèer.
Og filisoferer, tenker og funderer på ett tema ang. kjøperen .
Der en svarer med mail.  Pris kr 35.-
 
Dersom det gjelder fjernhealing, send sms , e-post eller tlf.

Deeksja koster kr 200 .

På forespørsel lager Bjørn meditasjoner for kr 120.

Rensing av hus kr 1700.

Mob.nr: 951 82 915

E-post: avalonhealing1@gmail.com
 
Bjørn K. Østmo
Klarsynt  fjernhealer 
 
 
Org nr: 990040974
 


VELDEDIGHET:

Jeg har i mange år hatt et fadderbarn i 
Plan Norge.no.  Ei jente fra Egypt.