PRIS:

  

For 14 dagers FjernHealing ---- kr 600 , NY  pris kr   500

( 7 X 40 min)              

FjernHealing                     60 min  --- kr 400

Reading------------------------45 min-----kr 500

Englekrystall healing, på fjern  X 2              kr 500 meget sterkt

Englekrystall healing, kontakt                     kr 600  -"-        -"-

 

Spør etter tilbud ! 

 
 
Dersom det gjelder fjernhealing, send sms , e-post eller tlf.

Deeksja koster kr 200 .

På forespørsel lager Bjørn meditasjoner for kr 140.

Rensing av hus kr 1700.

Mob.nr: 951 82 915

E-post: avalonhealing1@gmail.com
 
Bjørn K. Østmo
Seende  fjernhealer 
 


VELDEDIGHET:

Jeg har i mange år hatt et fadderbarn i 
Plan Norge .  Ei jente fra Egypt.