Grunnen til det blir varmet når en healer, kommer av at farer protoner ( positive ioner+++ ) nedover healerens armer. I følge forsking.

Nyttårs Salg i januar på FjernHealing.

( -100 kr ) 

 

Bjørn har STERK fjernhealing. Vill