Grunnen til det blir varmet når en healer, kommer av at farer protoner ( positive ioner+++ ) nedover healerens armer. I følge forsking.