Grunnen til dwt blir varmet når en healer, kommer av at farer protoner ( positive ioner+++ ) nedover healerens armer. I følge forsking.

Bjørn har "sett"  han har  gode & sterke

 fjernhealinger. Vill